Åpen kontordag i Hagatunkjelleren

Vårt kontor i Hagatunkjelleren er åpent første lørdag i måneden fra kl.10 - 12 utover vinteren og våren. Det første møtet blir lørdag 2. februar 2019. Det blir slektsprat og boksalg.

Alle er velkommen!