Åpen dag

Det er åpen dag i våre lokaler i Hagatunkjelleren første lørdag i månedene fremover kl. 10 - 12. Kaffe og biteti.
Velkommen!

Åpne lørdager på Hagatun i Lismarka
7. okt. 2017 4. nov. 2017 2. des. 2017 6. jan. 2018 3. feb. 2018
3. mars 2018 7. april 2018 5. mai 2018 2. juni 2018
Alle dager kl. 10-12.

Se alle nyheter