Om laget

Du kan ta kontakt med laget eller enkeltpersoner i styret ved å benytte e-postadressene nedenfor, eller du kan bruke vårt kontaktskjema.

Adresse:
Brøttum Historielag
Hagatunvn. 1
2616 Lismarka

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:
983 953 727

Lagets styre 2016

Leder: Thor Even Tomter
Sjusjøvegen 126
2372 Brøttum
907 92 199
Nestleder: Terje Myrvang
Mæhlumslykkja 19
2372 Brøttum
901 22 189
Sekretær: Ole Kristian Barli
Brukrovegen 341
2372 Brøttum
908 67 964
Kasserer: Kari Eva J. Halden
Nordmessenvegen 270
2610 Mesnali
958 86 663
Styremedlem: Arvid Rognhaugen
Mæhlumsvegen 65
2372 Brøttum
986 25 158
Varamedlem: Oddny Leine
Gammelvegen 17a
2610 Mesnali
916 34 677

Historielagets styre 2017. Fra venstre: Terje Myrvang, Kari Eva Jonsonhaugen Halden, Oddny Leine (foran), Ole Kristian Barli, Tor Even Tomter og Arvid Rognhaugen

Inger Eva Mæhlum takkes av som leder i laget.